Có 1 kết quả:

Piáo Zhì xīng

1/1

Piáo Zhì xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Park Ji-sung (1981-), South Korean former footballer, played for Manchester United (2005-2012)