Có 1 kết quả:

Piáo Jǐn huì

1/1

Piáo Jǐn huì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Park Geun-hye (1952-), Korean politician, daughter of former dictator Park Chung-Hee 朴正熙[Piao2 Zheng4 xi1], President of Korea from 2013