Có 2 kết quả:

ㄐㄧㄐㄧ
Âm Pinyin: ㄐㄧ, ㄐㄧ
Tổng nét: 6
Bộ: mù 木 (+2 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái:
Nét bút: 一丨ノ丶ノフ
Thương Hiệt: DHN (木竹弓)
Unicode: U+673A
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: , ki, ky
Âm Nôm:
Âm Nhật (onyomi): キ (ki)
Âm Nhật (kunyomi): つくえ (tsukue)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: gei1

Tự hình 2

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

ㄐㄧ

giản thể

Từ điển phổ thông

1. công việc
2. máy móc

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Một dạng khác của chữ 機.
2. (Danh) Một dạng khác của chữ 几. ◇Trang Tử 莊子: “Nam Quách Tử Kì ẩn ki nhi tọa” 南郭子綦隱机而坐 (Tề vật luận 齊物論) Nam Quách Tử Kì ngồi dựa cái bàn nhỏ.
3. (Danh) Một loại cây giống như cây “du” 榆.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Máy: 縫紉機 Máy khâu; 打字機 Máy đánh chữ;
② Máy bay: 運輸機 Máy bay vận tải; 客機 Máy bay hành khách;
③ Khả năng, cách...: 有了生機 Có cách sống; 轉機 Khả năng chuyển biến;
④ Dịp, cơ hội: 良機 Dịp tốt; 乘機 Lợi dụng cơ hội, thừa cơ;
⑤ Điểm cốt yếu, điểm then chốt;
⑥ Nhanh nhẹn, cơ trí: 機靈 Nhanh trí;
⑦ Linh động: 機變 Sự biến đổi, tùy cơ ứng biến.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 機

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một lối viết của chữ Cơ 機 — Các âm khác là Ki, Kì.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài cây giống như cây Du — Các âm khác là Cơ, Kỉ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái ghế gỗ. Như chữ Kỉ 几 — Các âm khác là Cơ, Ki.

Từ điển Trung-Anh

(1) machine
(2) engine
(3) opportunity
(4) intention
(5) aircraft
(6) pivot
(7) crucial point
(8) flexible (quick-witted)
(9) organic
(10) CL:臺|台[tai2]

Từ ghép 606

bǎ jī 靶机bà jī 霸机Bái yún jī chǎng 白云机场bǎi tuō wēi jī 摆脱危机bān jī 扳机bān jī 班机bàng bàng jī 棒棒机bàng mó jī 棒磨机bāo jī 包机bào huà jī 报话机bǐ jì běn jì suàn jī 笔记本计算机Biàn jī 辩机bìng jī 病机bìng juǎn jī 并卷机bō fàng jī 播放机bǔ dēng jī 补登机bù huà jī 步话机bù shī shí jī 不失时机cái zhǐ jī 裁纸机cǎi mián jī 采棉机cǎo píng jī 草坪机chāi jī 拆机chái diàn jī chē 柴电机车chái yóu fā dòng jī 柴油发动机chái yóu jī 柴油机chán jī 禅机chǎn tǔ jī 铲土机chǎn yùn jī 铲运机chàng jī 唱机chèn jī 趁机chéng jī 乘机chéng kòng jiāo huàn jī 程控交换机chóng xīn kāi jī 重新开机chōu fēng jī 抽风机chōu shuǐ jī 抽水机chōu yóu yān jī 抽油烟机chū zū sī jī 出租司机chú chén jī 除尘机chuán dòng jī gòu 传动机构chuán hū jī 传呼机chuán zhēn jī 传真机chuàn xíng diǎn zhèn dǎ yìn jī 串行点阵打印机chuī fēng jī 吹风机chuī yè jī 吹叶机chuí zhí hé duǎn jù qǐ luò fēi jī 垂直和短距起落飞机chuí zhí qǐ luò fēi jī 垂直起落飞机cí dài jī 磁带机cí dié jī 磁碟机cí shàn jī gòu 慈善机构cì dài wēi jī 次贷危机cì jí fáng wū xìn dài wēi jī 次级房屋信贷危机dá lù jī 答录机dǎ fēi jī 打飞机dǎ gǔ jī 打谷机dǎ huǒ jī 打火机dǎ yìn jī 打印机dǎ zhuāng jī 打桩机dǎ zì jī 打字机dài jī 待机dān bǎn jī 单板机dān fǎn jī 单反机dān fǎn xiàng jī 单反相机dān fàng jī 单放机dān jìng fǎn guāng xiàng jī 单镜反光相机dān piàn jī 单片机dān yǎn xiàng jī 单眼相机dān yì fēi jī 单翼飞机dāng jī lì duàn 当机立断dǎng zhèng jī guān 党政机关dàng jī 宕机dàng jī 当机dēng jī 登机dēng jī kǒu 登机口dēng jī láng qiáo 登机廊桥dēng jī lóu 登机楼dēng jī mén 登机门dēng jī pái 登机牌dēng jī qiáo 登机桥dēng jī rù kǒu 登机入口dēng jī shǒu xù 登机手续dēng jī shǒu xù guì tái 登机手续柜台dēng jī zhèng 登机证dí jī 敌机dǐ yā dài kuǎn wēi jī 抵押贷款危机diǎn zhèn dǎ yìn jī 点阵打印机diǎn zhèn shì dǎ yìn jī 点阵式打印机diǎn zì jī 点字机diàn bào jī 电报机diàn chàng jī 电唱机diàn dǎ zì jī 电打字机diàn dòng jī 电动机diàn huà jī 电话机diàn jī 电机Diàn jī jí Diàn zǐ xué Gōng chéng shī Lián hé huì 电机及电子学工程师联合会diàn lì jī chē 电力机车diàn shì jī 电视机diàn zǐ jì suàn jī 电子计算机dìng shū jī 订书机Dōng tiáo Yīng jī 东条英机dòng jī 动机dú shū jī 读书机duǎn jù qǐ luò fēi jī 短距起落飞机duī gāo jī 堆高机duì jiǎng jī 对讲机duì zhuàng jī 对撞机ěr jī 耳机fā diàn jī 发电机fā dòng jī 发动机fā shè jī 发射机fā shè jī yìng dá qì 发射机应答器Fàn dé Gé lā fū qǐ diàn jī 范德格拉夫起电机fàn mài jī 贩卖机fàng fēi jī 放飞机fēi jī 飞机fēi jī cān 飞机餐fēi jī cāng mén 飞机舱门fēi jī chǎng 飞机场fēi jī piào 飞机票fēi jī shī 飞机师fēi jī shī shì 飞机失事fèi jìn xīn jī 费尽心机fēn jī 分机fēn zhuāng jī 分装机fěn suì jī 粉碎机fēng jī 风机féng rèn jī 缝纫机Fó lǎng jī 佛朗机Fó lǎng jī chòng 佛朗机铳Fó lǎng jī pào 佛朗机炮fù yìn jī 复印机gān zào jī 干燥机Gāo ěr jī tǐ 高尔机体gāo shè jī qiāng 高射机枪gāo yā qīng xǐ jī 高压清洗机gē cǎo jī 割草机gōng ān jī guān 公安机关gōng jī jī 攻击机gōng jiā jī guān 公家机关gōng jù jī 工具机gǔ fēng jī 鼓风机guà jī 挂机guān jī 关机guāng cí dié jī 光磁碟机guì yuán jī 柜员机guō tuó jī 锅驼机guó jì jī chǎng 国际机场guǒ zhī jī 果汁机hāng tǔ jī 夯土机háng tiān fēi jī 航天飞机hé hōng zhà jī 核轰炸机hōng gān jī 烘干机hōng wǎn jī 烘碗机hōng zhà jī 轰炸机Hóng qiáo jī chǎng 虹桥机场hòu jī lóu 候机楼hòu jī tīng 候机厅hū jī 呼机hù bèi jī 护贝机huá gài shǒu jī 滑盖手机huá xiáng jī 滑翔机huà bù tóu jī bàn jù duō 话不投机半句多huàn dēng jī 幻灯机huō méi jī 攉煤机huǒ jī 火机huò bì wēi jī 货币危机huò jī 货机jī bāi 机掰jī biàn 机变jī bù kě shī 机不可失jī bù kě shī , shī bù zài lái 机不可失,失不再来jī bù kě shī , shí bù zài lái 机不可失,时不再来jī bù lí shǒu 机不离手jī cāng 机舱jī chǎng 机场jī chǎng dà shà 机场大厦jī chē 机车jī chuáng 机床jī diàn 机电jī dǐng hé 机顶盒jī dòng 机动jī dòng chē 机动车jī dòng chē liàng 机动车辆jī dòng xìng 机动性jī fáng 机房jī gòu 机构jī guān 机关jī guān bào 机关报jī guān bù jǐng 机关布景jī guān chē 机关车jī guān pào 机关炮jī guān qiāng 机关枪jī guāng dǎ yǐn jī 激光打引机jī guāng dǎ yìn jī 激光打印机jī huì 机会jī huì chéng běn 机会成本jī huì dài lái chéng gōng 机会带来成功jī huì zhǔ yì 机会主义jī jiàn 机件jī jiàn fèi 机建费jī jǐng 机警jī kù 机库jī lī guā lā 机哩瓜拉jī lǐ 机理jī lì jī zhì 激励机制jī líng guǐ 机灵鬼jī ling 机伶jī ling 机灵jī lǜ 机率jī mì 机密jī mì wén jiàn 机密文件jī mì xìng 机密性jī mǐn 机敏jī móu 机谋jī néng 机能jī piào 机票jī qì 机器jī qì fān yì 机器翻译jī qì jiǎo tà chē 机器脚踏车jī qì rén 机器人jī qì rén xué 机器人学jī qiāng 机枪jī qiǎo 机巧jī qiào 机壳jī shēn 机身jī shēn kuān dà 机身宽大jī tà chē 机踏车jī tǐ 机体jī tóu 机头jī tóu zuò 机头座jī wěi 机尾jī wù duàn 机务段jī xiāng 机箱jī xiè 机械jī xiè fān yì 机械翻译jī xiè gōng 机械工jī xiè gōng chéng 机械工程jī xiè gōng rén 机械工人jī xiè huà 机械化jī xiè mǎ 机械码jī xiè néng 机械能jī xiè shī 机械师jī xiè xìng 机械性jī xiè yǔ yán 机械语言jī xiè zhōng 机械钟jī yí 机宜jī yì 机翼jī yóu 机油jī yù 机遇jī yuán 机缘jī yùn 机运jī zhà 机诈jī zhǎng 机长jī zhì 机制jī zhì 机智jī zhóu 机轴jī zhù 机杼jī zi 机子jī zǔ 机组jì suàn jī 计算机jì suàn jī bǐ yù 计算机比喻jì suàn jī dòng huà 计算机动画jì suàn jī duàn céng 计算机断层jì suàn jī fǔ zhù shè jì 计算机辅助设计jì suàn jī gōng yè 计算机工业jì suàn jī jí chéng zhì zào 计算机集成制造jì suàn jī kē xué 计算机科学jì suàn jī kē xué jiā 计算机科学家jì suàn jī kě dú 计算机可读jì suàn jī mó nǐ 计算机模拟jì suàn jī mó shì 计算机模式jì suàn jī zhì tú 计算机制图Jiā tè lín jī qiāng 加特林机枪jiān jī jī 歼击机jiǎn cǎo jī 剪草机jiàn jī xíng shì 见机行事jiàn zài jī 舰载机jiāo huàn jī 交换机jiǎo bàn jī 搅拌机jiǎo mó jī 角磨机jiǎo ròu jī 绞肉机jiào liàn jī 教练机jiào xué jī gòu 教学机构jiē jī 接机jiē jī 街机jiē shōu jī 接收机jié jī 劫机jiè jī 借机jīn róng jī gòu 金融机构jīn róng jī guān 金融机关jīn róng wēi jī 金融危机jīng jì wēi jī 经济危机jiù yè jī huì 就业机会jú yóu jī 焗油机juǎn yáng jī 卷扬机jué tǔ jī 掘土机jūn jī 军机jūn jī chù 军机处jūn shì jī gòu 军事机构kā fēi jī 咖啡机kāi jī 开机kàn zhǔn jī huì 看准机会kǎo miàn bāo jī 烤面包机kē yán yàng jī 科研样机kè hù jī 客户机kè hù jī fú wù qì huán jìng 客户机服务器环境kè hù jī ruǎn jiàn 客户机软件kè jī 客机kè lù jī 刻录机kōng pāi jī 空拍机kuò yīn jī 扩音机lán píng sǐ jī 蓝屏死机lǎo hǔ jī 老虎机léi shè yìn biǎo jī 镭射印表机lěng qì jī 冷气机lěng shuǐ jī zǔ 冷水机组lí xīn fēn lí jī 离心分离机lí xīn jī 离心机lì fǎ jī guān 立法机关lì tǐ shè xiàng jī 立体摄像机lián hé shōu gē jī 联合收割机lián jī 联机lián jī fēn xī chǔ lǐ 联机分析处理lián jī yóu xì 联机游戏liáng jī 良机líng jī 灵机líng jī yī dòng 灵机一动liú shēng jī 留声机lòu xiè tiān jī 漏泄天机lù xiàng jī 录像机lù yīn jī 录音机lù yǐng jī 录影机lún jī 轮机lún jī shǒu 轮机手lún zhuǎn jī 轮转机luǒ jī 裸机Mǎ kè qìn jī qiāng 马克沁机枪miàn shòu jī yí 面授机宜mín háng bān jī 民航班机mó jī 磨机mó shā jī 磨砂机mǔ jī 母机nèi rán jī 内燃机nèi rán jī chē 内燃机车néng yuán wēi jī 能源危机niǎn mǐ jī 碾米机niǎo jī 鸟机niè jī 蹑机nóng jī 农机nóng suō jī 浓缩机nóng yè jī xiè 农业机械nuǎn qì jī 暖气机pào tǐng jī 炮艇机pēn qì fā dòng jī 喷气发动机pēn qì jī 喷气机pēn qì shì fēi jī 喷气式飞机pēn shè jī 喷射机pí dài yùn shū jī 皮带运输机píng bǎn shǒu jī 平板手机píng dì jī 平地机Píng guǒ shǒu jī 苹果手机qǐ diàn jī 起电机qǐ zhòng jī 起重机qì jī 契机qì lún fā diàn jī 汽轮发电机qì lún jī 汽轮机qì yóu jī 汽油机qiān huó zì yìn shuā jī 铅活字印刷机qiāng jī 枪机qīng jī guān qiāng 轻机关枪qīng jī qiāng 轻机枪qiú mó jī 球磨机qǔ kuǎn jī 取款机qù jī huì 觑机会rán qì lún jī 燃气轮机rè jī 热机rén jī gōng chéng 人机工程rén jī jiè miàn 人机界面róng jī 戎机sǎ shuǐ jī 洒水机sǎo chú jī 扫除机shā jī 杀机shǎ guā xiàng jī 傻瓜相机shān zhài jī 山寨机shāng jī 商机shāng yè jī gòu 商业机构shè xiàng jī 摄像机shè yǐng jī 摄影机shén jī miào suàn 神机妙算shēng jī 生机shēng jī àng rán 生机盎然shēng jī bó bó 生机勃勃shēng jiàng jī 升降机shí guāng jī 时光机shí jī 时机shí pǐn jiā gōng jī 食品加工机shí pò jī guān 识破机关shì jī 事机shōu bào jī 收报机shōu lù jī 收录机shōu yīn jī 收音机shōu yín jī 收银机shǒu dǎ zì jī 手打字机shǒu dū jī chǎng 首都机场shǒu jī 手机shū jī 枢机shū jī zhǔ jiào 枢机主教shù jù jī 数据机shù mǎ xiàng jī 数码相机shù mǎ zhào xiàng jī 数码照相机shuā jī 刷机shuāng yì fēi jī 双翼飞机shuǐ dǐ xiàng jī 水底相机shuǐ shàng fēi jī 水上飞机sī fǎ jī guān 司法机关sī jī 司机sǐ jī 死机sǐ jī lán píng 死机蓝屏sì jī 伺机sì jī 俟机suí jī 随机suí jī cún qǔ 随机存取suí jī cún qǔ cún chǔ qì 随机存取存储器suí jī cún qǔ jì yì tǐ 随机存取记忆体suí jī shí jiān 随机时间suí jī shù 随机数suí jī xiào yìng 随机效应suí jī xìng 随机性suí jī yìng biàn 随机应变suì zhǐ jī 碎纸机tái shì jī 台式机tí kuǎn jī 提款机tiān jī 天机tiān jī bù kě xiè lòu 天机不可泄漏tiān jī bù kě xiè lù 天机不可泄露tíng jī 停机tíng jī píng 停机坪tóu dài shì ěr jī 头戴式耳机tóu jī 投机tóu jī dǎo bǎ 投机倒把tóu jī mǎi mài 投机买卖tóu jī qǔ qiǎo 投机取巧tóu jī zhě 投机者tóu lán jī 投篮机tóu piào jī qì 投票机器tóu yǐng jī 投影机tòu píng jī 透平机tòu xī jī 透析机tuī jìn jī 推进机tuī tǔ jī 推土机tuō jī 脱机tuō lā jī 拖拉机tuō lì jī 脱粒机tuō shuǐ jī 脱水机tuō yè jī 拖曳机tuǒ yuán jī 椭圆机wā jué jī 挖掘机wā jué jī xiè 挖掘机械wā tǔ jī 挖土机wǎng luò dǎ yìn jī 网络打印机wàng jī 忘机wēi chǔ lǐ jī 微处理机wēi jī 危机wēi jī 微机wēi jī huà 微机化wēi jī sì fú 危机四伏wō lún pēn qì fā dòng jī 涡轮喷气发动机wō lún zhóu fā dòng jī 涡轮轴发动机wú jī 无机wú jī huà xué 无机化学wú jī wù 无机物wú jī yán 无机盐wú rén jī 无人机wú xiàn diàn jiē shōu jī 无线电接收机wú xiàn diàn shōu fā jī 无线电收发机wù huà jī 雾化机wù jī 误机xī chén jī 吸尘机Xī gé sī jī zhì 希格斯机制xǐ dí jī 洗涤机xǐ wǎn jī 洗碗机xǐ yī jī 洗衣机xià fēi jī 下飞机xiān jī 先机xiàng jī 相机xiàng jī ér dòng 相机而动xiàng jī ér xíng 相机而行xiàng jī xíng shì 相机行事xiāo qiān bǐ jī 削铅笔机xiǎo líng tōng jī zhàn 小灵通机站xiǎo qǐ zhòng jī 小起重机Xié hé Fēi jī 协和飞机Xié hé shì Kè jī 协和式客机xiè lòu tiān jī 泄漏天机xiè lù tiān jī 泄露天机xīn jī 心机xìn dài wēi jī 信贷危机xìn yòng wēi jī 信用危机xíng zhèng jī guān 行政机关xū nǐ jī 虚拟机xuán guà shì huá xiáng jī 悬挂式滑翔机xuán jī 玄机xuè yè tòu xi jī 血液透析机xún hū jī 寻呼机xún jī 寻机yā lù jī 压路机yā suō jī 压缩机yá jī qiǎo zhì 牙机巧制yà dào jī 轧道机yà huā jī 轧花机yà rǎn jī 轧染机yán jiū jī gòu 研究机构yán lùn jī guān 言论机关yàn chāo jī 验钞机yàng jī 样机yè lún jī xiè 叶轮机械yì pín léi dá shōu fā jī 异频雷达收发机yǐn shuǐ jī 饮水机yìn biǎo jī 印表机yìn shuā jī 印刷机yǐng dié jī 影碟机yǐng yìn jī 影印机yìng jī lì duàn 应机立断yìng shì cí dié jī 硬式磁碟机yǒng dòng jī 永动机yòng jìn xīn jī 用尽心机yóu xì jī 游戏机yǒu jī 有机yǒu jī bō li 有机玻璃yǒu jī dàn 有机氮yǒu jī fēn zǐ 有机分子yǒu jī huà hé wù 有机化合物yǒu jī huà xué 有机化学yǒu jī kě chéng 有机可乘yǒu jī lín 有机磷yǒu jī lín dú jì 有机磷毒剂yǒu jī lín suān zhǐ lèi 有机磷酸酯类yǒu jī tǐ 有机体Yǒu jī tǔ 有机土yǒu jī wù 有机物yù jǐng jī 预警机yuán bāo zì dòng jī 元胞自动机yuán zhù jī gòu 援助机构yùn jī 晕机zāi zhòng jī 栽种机záo yán jī 凿岩机zhá gāng jī 轧钢机zhá jī 轧机zhà zhī jī 榨汁机zhàn dòu jī 战斗机zhàn jī 战机zhàn lüè hōng zhà jī 战略轰炸机zhǎng jī 长机zhāo pìn jī gòu 招聘机构zhǎo jī huì 找机会zhào xiàng jī 照像机zhào xiàng jī 照相机zhè cì wēi jī 这次危机zhēn chá jī 侦察机zhēn kǒng shè yǐng jī 针孔摄影机zhèn yuán jī zhì 震源机制zhēng qì guà tàng jī 蒸汽挂烫机zhēng qì jī 蒸汽机zhēng qì jī chē 蒸汽机车zhēng qì yā lù jī 蒸汽压路机zhèng diàn zǐ fā shè jì suàn jī duàn céng 正电子发射计算机断层zhèng fǔ jī guān 政府机关zhèng zhì jī gòu 政治机构zhī bù jī 织布机zhī jī 织机zhí shēng fēi jī 直升飞机zhí shēng jī 直升机zhí shēng jī píng 直升机坪zhì huì xíng shǒu jī 智慧型手机zhì náng jī gòu 智囊机构zhì néng shǒu jī 智能手机zhōng duān jī 终端机Zhōng guó Jiào yù hé Kē yán Jì suàn jī Wǎng 中国教育和科研计算机网Zhōng guó Yóu yì jī Yóu lè yuán Xié huì 中国游艺机游乐园协会zhōng yāng chǔ lǐ jī 中央处理机zhòng jī guān qiāng 重机关枪zhòng jī qiāng 重机枪zhǔ guǎn jī guān 主管机关zhǔ jī 主机zhǔ jī bǎn 主机板zhǔ jī míng 主机名zhuǎ jī 爪机zhuān mén jī gòu 专门机构zhuǎn jī 转机zhuāng jī 装机zhuàng jī 撞机zhuàng jī shì dǎ yìn jī 撞击式打印机zhuàng jī shì yìn biǎo jī 撞击式印表机zhuì jī 坠机zhuō jī 桌机zì dòng diǎn chàng jī 自动点唱机zì dòng fù kuǎn jī 自动付款机zì dòng guì yuán jī 自动柜员机zì dòng qǔ kuǎn jī 自动取款机zì dòng shòu huò jī 自动售货机zì dòng tí kuǎn jī 自动提款机zǒng jī 总机zuān tàn jī 钻探机zuǒ qīng jī huì zhǔ yì 左倾机会主义zuò jī 座机zuò shī jī yí 坐失机宜zuò shī liáng jī 坐失良机