Có 1 kết quả:

jī guān bù jǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

machine-operated stage scenery