Có 1 kết quả:

jī guān chē

1/1

jī guān chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

locomotive