Có 1 kết quả:

jī wù duàn ㄐㄧ ㄨˋ ㄉㄨㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

locomotive depot