Có 1 kết quả:

jī dòng chē

1/1

jī dòng chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

motor vehicle