Có 1 kết quả:

jī dòng chē liàng ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄜ ㄌㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

motor vehicle