Có 1 kết quả:

jī dòng chē liàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

motor vehicle