Có 1 kết quả:

jī zi

1/1

jī zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) machine
(2) device