Có 1 kết quả:

jī xiè huà

1/1

jī xiè huà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to mechanize