Có 1 kết quả:

jī xiè gōng

1/1

jī xiè gōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a mechanic