Có 1 kết quả:

jī xiè gōng rén

1/1

Từ điển Trung-Anh

mechanic