Có 1 kết quả:

jī xiè xìng

1/1

jī xiè xìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mechanical