Có 1 kết quả:

jī xiè mǎ

1/1

jī xiè mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

machine code