Có 1 kết quả:

jī xiè néng

1/1

jī xiè néng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mechanical energy