Có 1 kết quả:

jī xiè yǔ yán

1/1

Từ điển Trung-Anh

machine language