Có 1 kết quả:

jī xiè zhōng

1/1

jī xiè zhōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mechanical clock