Có 1 kết quả:

jī néng

1/1

jī néng

giản thể

Từ điển phổ thông

cơ năng, năng lượng cơ học

Từ điển Trung-Anh

function