Có 1 kết quả:

jī tà chē

1/1

jī tà chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) motorcycle (Tw)
(2) abbr. for 機器腳踏車|机器脚踏车[ji1 qi4 jiao3 ta4 che1]