Có 1 kết quả:

shā dí

1/1

shā dí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to attack the enemy