Có 1 kết quả:

shā jūn jì

1/1

shā jūn jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a disinfectant