Có 1 kết quả:

shā luó jì

1/1

shā luó jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

snail poison