Có 1 kết quả:

zá jiāo zhí wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

hybrid plant