Có 1 kết quả:

zá huán

1/1

zá huán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

heterocyclic (chemistry)