Có 1 kết quả:

zá shuì

1/1

zá shuì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) miscellaneous duties
(2) various taxes