Có 1 kết quả:

Zá gǔ nǎo ㄗㄚˊ ㄍㄨˇ ㄋㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zagunao river in Sichuan, tributary of Minjiang 岷江