Có 1 kết quả:

quán qiě

1/1

quán qiě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) temporarily
(2) for the time being