Có 1 kết quả:

Shān Shān bīn

1/1

Shān Shān bīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tsugiyama Akira, secretary at the Japanese legation killed during the Boxer uprising