Có 1 kết quả:

Lǐ Huì chāng

1/1

Lǐ Huì chāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lee Hoi-chang (1935-), South Korean politician