Có 1 kết quả:

Lǐ Xiān niàn

1/1

Lǐ Xiān niàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Li Xiannian (1909-1992), PRC general and politician