Có 1 kết quả:

Lǐ Gōng pǔ

1/1

Lǐ Gōng pǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Li Gongpu (-1946), communist killed by Guomindang in Kunming in 1946