Có 1 kết quả:

Lǐ Shāng yǐn

1/1

Lǐ Shāng yǐn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Li Shangyin (c. 813-858), Tang poet