Có 1 kết quả:

Lǐ Sì guāng

1/1

Lǐ Sì guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Li Siguang (1889-1971), Mongol-born, Japanese trained geologist, prominent in early PRC oil exploration