Có 1 kết quả:

Lǐ Dà zhāo

1/1

Lǐ Dà zhāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Li Dazhao (1889-1927), early Chinese Marxist and founding member of the communist party