Có 1 kết quả:

Lǐ Jì Lán

1/1

Lǐ Jì Lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Li Jilan or Li Ye 李冶[Li3 Ye3] (713-784), Tang dynasty female poet