Có 1 kết quả:

Lǐ Níng

1/1

Lǐ Níng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Li Ning (1963-), PRC gymnast, winner of three gold medals at Los Angeles 1984 Olympic games