Có 1 kết quả:

Lǐ Yán shòu

1/1

Lǐ Yán shòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Li Yanshou (fl. 650), compiler of History of the Southern 南史 and Northern Dynasties 北史