Có 1 kết quả:

Lǐ Zhèn fān

1/1

Lǐ Zhèn fān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Li Zhenfan (1940-1973), real name of the actor Bruce Lee 李小龍|李小龙[Li3 Xiao3 long2]