Có 1 kết quả:

Lǐ sī tè shì gǎn jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

listeria bacillus