Có 1 kết quả:

Lǐ Chāng hào

1/1

Lǐ Chāng hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Lee Chang-ho (1975-), South Korean Go player