Có 1 kết quả:

Lǐ Cháo wēi

1/1

Lǐ Cháo wēi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Li Chaowei (c. 766-c. 820), Tang writer of fantasy fiction 傳奇|传奇, author of 柳毅傳|柳毅传