Có 1 kết quả:

lǐ shù

1/1

lǐ shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

plum tree