Có 1 kết quả:

Lǐ Zé kǎi

1/1

Lǐ Zé kǎi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Richard Li (1966-), Hong Kong businessman and philanthropist