Có 1 kết quả:

Lǐ Bǎi yào

1/1

Lǐ Bǎi yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Li Baiyao (565-648), Tang dynasty writer and historian, compiler of History of Qi of the Northern dynasties 北齊書|北齐书