Có 1 kết quả:

Lǐ Shùn chén

1/1

Lǐ Shùn chén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yi Sunshin (1545-1598), Korean admiral and folk hero, famous for sea victories over the Japanese invaders