Có 1 kết quả:

Lǐ Lián jié

1/1

Lǐ Lián jié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Li Lianjie or Jet Li (1963-), martial arts sportsman, subsequently film star and director