Có 1 kết quả:

xìng shù

1/1

xìng shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

apricot tree