Có 1 kết quả:

Dù ěr bó tè xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Dorbod Mongol autonomous county in Daqing 大慶|大庆[Da4 qing4], Heilongjiang