Có 1 kết quả:

Dù shàng bié

1/1

Dù shàng bié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Dushanbe, capital of Tajikistan