Có 1 kết quả:

Dù bù luó fū ní kè ㄉㄨˋ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˊ ㄈㄨ ㄋㄧˊ ㄎㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Dubrovnik (city in Croatia)